Tháp vua

Phạm vi
Phạm vi
7
Mục đích
Mục đích
Không khí & Trái đất
Tốc độ tấn công
Tốc độ tấn công
1 giây
Tháp Vua là tòa tháp quan trọng nhất trong trận chiến, đừng để kẻ thù đến đó! Nếu nó bị phá hủy, bạn mất ngay lập tức!
1
2400
50
50
2
2568
54
54
3
2736
58
58
4
2904
62
62
5
3096
67
67
6
3312
72
72
7
3528
78
78
8
3768
84
84
9
4008
90
90
10
4392
99
99
11
4824
109
109
12
5304
119
119
13
5832
131
131

Tháp công chúa

Phạm vi
Phạm vi
7.5
Mục đích
Mục đích
Không khí & Trái đất
Tốc độ tấn công
Tốc độ tấn công
0.8 giây
Tháp công chúa tấn công mặt đất và không quân của kẻ thù. Có phạm vi tấn công lớn hơn và tốc độ cao hơn tháp Vua.
1
1400
50
62
2
1512
54
67
3
1624
58
72
4
1750
62
77
5
1890
67
83
6
2030
72
90
7
2184
78
97
8
2352
84
105
9
2534
90
112
10
2786
99
123
11
3052
109
136
12
3346
119
148
13
3668
131
163