Hồ sơ của tôi
Nhập ID của bạn và tìm ra rương tiếp theo và số liệu thống kê của bạn.
Thẻ
Mô tả và thông số của tất cả các thẻ với bộ lọc theo cấp độ, độ hiếm và đấu trường.
Sàn phổ biến
Một danh sách các bộ bài phổ biến mô tả các chiến thuật của trò chơi trên mỗi thẻ.
Đấu trường
Tổng quan về tất cả các đấu trường trò chơi và thẻ có sẵn trong mỗi lĩnh vực mới.
Tháp
Tất cả về các tháp của cung thủ và nhà vua với thông tin về thiệt hại và độ bền của các tòa tháp.
Rương
Thông tin về các loại rương và số phần thưởng trong mỗi rương.
Bài viết
Tin tức, chiến thuật thú vị, huấn luyện và hướng dẫn, chiến lược chiến đấu, bản đồ phổ biến và đánh giá bản đồ, cũng như bí mật, hack và cheat.