สนามกีฬา

ค่ายฝึกอบรม
ขีด จำกัด ของรางวัล: 0+
Goblin Stadium
ขีด จำกัด ของรางวัล: 0+
กระดูกพิท
ขีด จำกัด ของรางวัล: 300+
คนเถื่อน
ขีด จำกัด ของรางวัล: 600+
โรงละครของ PEKKA
ขีด จำกัด ของรางวัล: 1000+
Spell Valley
ขีด จำกัด ของรางวัล: 1300+
การประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้สร้าง
ขีด จำกัด ของรางวัล: 1600+
สนามกีฬารอยัล
ขีด จำกัด ของรางวัล: 2000+
ยอดแข็ง
ขีด จำกัด ของรางวัล: 2300+
จังเกิ้ลอารีน่า
ขีด จำกัด ของรางวัล: 2600+
ภูเขาหมู
ขีด จำกัด ของรางวัล: 3000+
Electro Valley
ขีด จำกัด ของรางวัล: 3300+
เมืองผีสิง
ขีด จำกัด ของรางวัล: 3600+
สนามกีฬาในตำนาน
ขีด จำกัด ของรางวัล: 4000+