kort

vanlig sjelden episk legendarisk

kriger

bygninger

spells